Liên hệ


Luyện thi chứng chỉ cơ bản, nâng cao


LUYỆN THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

·         Ôn tập & Hệ thống lại kiến thức của chương trình Ứng dụng CNTT Cơ bản
·         Giúp học viên thi đạt và nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


§  Các cán bộ, nhân viên, sinh viên có trình độ CNTT tương đương Chứng chỉ A có nhu cầu được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản để phục vụ cho nhu cầu công việc, học tập
§  ​Điều kiện học: HV đã có Chứng chỉ A hoặc phải đạt trình đạt trình độ tương Chứng chỉ A

MỤC TIÊU


§  Hệ thống & ôn tập lại kiến thức của chương trình Ứng dụng CNTT cơ bản.
§  Giúp học viên có thể thi đạt và nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ


§  Thời gian học: 3 buổi
§  Tổng số tiết: 14 tiết, học trực tiếp trên máy
§  Học phí: 650.000 VND/khoá 

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ


§  Sau khi thi đạt, HV sẽ được cấp Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN của Bộ GDĐT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 

Địa chỉ